ÖN KAYIT

En Sevdiğimiz şey; Meraklı çocuk…

Eğitimde, merak ve sorgulamanın önemli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin merak etme duygularını sürekli teşvik eden, meraklarını sorgulamaya dönüştüren eğitim programları uyguluyoruz. “π”ye özgü öğrenme sisteminde öğrencilerimizin fikirlerini önemsiyor ve bu anlamda yeteneklerini geliştirmek için farklı kazanımlar edinmelerini sağlıyoruz.

Matematik

 • Dünyada çocuklarının matematik eğitimine en çok önem veren ülkemizdeki anne babalardır. Ama dünyadaki en ölçücü sınav olan PİSA sınavlarında ülkemiz 52. sıradadır. Bu durum temel nedeni, matematik mantığının ilkokulda öğretilememesidir. Çocuklarımız çokta

 • n seçmeli sınavlarda soruları çözmekte ama neden ve nasıl çözdüğünü dahi bilmemekte ve matematik mantığı bırakın sabit kalmayı yok edilmektedir. Bundan dolayı ileriki yıllarda çocuklarımız matematik konusunda hep sıkıntı çeker.

 • “Matematik nedir” sorusuna verilecek en doğru cevap: Hayatın Kendisidir.

 • Bilindiği üzere matematik, bir bilim değildir. Matematik, beyinsel bir disiplindir.

 • Bütün bilimlerin temelidir.

 • Matematik, sadece hesap yapmak değildir.

 • Hayatımızda inanılmaz derecede önemlidir ve farkında olmadan hergün matematiksel kavramları, matematikten öğrendiğimiz becerileri kullanırız.

 • Matematik yasaları çevremizdeki her şeyi yönetir.

 • STANFORD ÜNİVERSİTESİNDE yapılan bir araştırmada, matematiği daha iyi olan çocuklarda; karar verme, algılama, dikkat, yorumlama ve sorgulama yeteneklerinin diğerlerine göre çok daha üst düzeyde olduğu ispatlanmıştır.

 • Matematik, çocuklarımızın gerçek hayatta akıllıca seçimler yapmasını sağlar.

 • Çocuklarımızın  problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirir.

 • Matematik, çocuklarımızı benzersiz bir şekilde güçlü yeteneklerle donatır.

 • Çocukların yaratıcı becerilerini geliştirir.

 • Matematik, çocuklarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretirken onlara psikolojik dayanıklılık kazandırır.

 • Matematik, doğanın dilidir.

 • Sürekli değişen dünyada matematik esastır. Yeni teknolojiler, çalışma biçimimizi ve yaşam tarzımızı değiştirir. Matematik, bunların nasıl ve neden işe yaradığını anlamamız için gereklidir.

 • Küresel insan bilinci ve sermayesi, yaşadığımız dünyayı değiştiriyor. Matematik, bu dünyayı algılamamızı ve sorgulamamızı sağlar.

 • Bilime göre spor için gerekli olan güç ve dayanıklılık ne ise öğrenme ve akıl yürütme için matematik de aynı şeydir. Matematik çocuğumuzun kendisini aşmasına olanak sağlayan biricik şeydir.

 • Matematik, analitik düşünme becerisiyle, çocuklarımızın olaylar hakkındaki doğruları araştırma ve sorgulama yeteneğini geliştirir.

 • Matematik, çocuklarımızın hem kendileri hem de başkaları için aldatılma ve manipülasyonlara karşı daha uyanık olmasını sağlar. Çünkü Matematik, çocuklarımızın gerçek verileri dikkate alarak açık ve mantıklı bir şekilde akıl yürütmesini sağlar.

 • Matematik, çocuklarımızın sorunlar karşısında çözüm aramalarına, sorunları çözmeye ve çoğu zaman çok mantıklı olmayan bir dünyayı anlamalarına yardımcı olur.

 • Matematik, çocuklarımızın gelişen teknolojilere paralel olarak ilerlemesini sağlar.

 • Matematik gelişmezse teknoloji gelişmez. Matematik, yapay zekadan kriptolojiye kadar tüm teknolojinin varlık nedenidir.

Matematik Analiz – TÜRKİYE’DE İLK DEFA

 • Matematik mantığı ve matematik analiz ile eğitim ve öğretim

 •  sürecini

 • n ilk basamağına adım atmak üzere olan çocuklarımıza önlerinde bulunan bu uzun yolda hayatın h

 • er alanında karşılarına çıkacak durumlar ve sorunların çözüm temelini oluşturacağı gerçeğinden hareketle çocuklarımızda matematiksel düşünce ve yorumlayabilme odaklı matematik altyapısını oluşturuyoruz.

 • Olayları, durumları, sorunları matematiksel olarak analiz etme bugünün dünyasında çok değerli bir yetenektir. Matematiksel mantık yürütme, matematik bilgisi ya da matematik sorusu çözme ile aynı şeyi değildir. Analik düşünme sadece aritmetik işlemler yapma veya cebir problemleri çözmekten çok daha fazlasıdır.Matematik analiz bir olaya objektif bakarak, olguların temellerine inmek sayısal, yapısal veya mantıksal olup olmadığını tespit etmek ve ardından analiz etmektir.

 • Matematik analiz dersimizde, öğrencilerimize bir sorunda toplumda ve doğada bu temel yapıları görmelerini sağlamak ve matematiği angaryadan sanatçılığına dönüştürmek hedefimizdir

 • Matematik analiz derslerimizde olayları bileşenlerine bölmek, yardımcı olacak benzer olayları tanımlamak, uygun bilgi ve becerileri tanımlamak, uygun stratejiyi seçmek, alternatif yaklaşımları düşünmek, bir model ya da bağlantı oluşturmak ve varsayımlar ya da örnekler üretmek amacımızdır.

 • Matematik Mantığı ve Matematik Analiz, hayatın vazgeçilmez gerçekliğine dayalı olarak temel matematik, matematik analiz, yazılım matematiği, geometri, oyunlar teorisi ve stratejisi derslerimiz ile “Mantıksal Çözümleme” yöntemlerini öğretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede analitik düşünce,mantık yürütme, sezgisel öğrenme ve strateji geliştirme yaklaşımlarını perçinleyerek, ileri ki kademeler için matematiğin temellerini sağlam olarak atıyoruz.

* Kurumumuz 1991 yılında kurulduğundan bu yana en bilinen özelliği matematik eğitimidir. Bilindiği gibi öğrencilerimizde matematik mantığı doğduğu anda başlar ve inanılmaz bir hızla gelişir. Sayı sistemini  bilmesine gerek yoktur. İnsanların yanlış bildiği bir şey de şudur: Matematik sayı değildir, sayılar sadece araçtır.

* Amerika’da yapılan bir araştırmada matematik lisans öğrencileri ve psikoloji lisans öğrencilerine kısa metrajlı (başı sonu karıştırılmış, film rasgele parçalara ayrılarak tekrar birleştirilmiş) bir film seyrettirilmiş ve filmin konusunun anlatılması istenmiştir. Çıkan sonuç şudur: Matematik lisans öğrencileri %70, psikoloji lisans öğrencileri % 25 filmin konusunu bilmiştir. Yani matematik toplama çıkarma çarpma değildir. Beyinsel bir disiplindir. (son dönemde mental aritmetik adı altında, ülkemizde çok yanlış ve zararlı bir yönlendirme vardır.Mental aritmetik dersini veren ya da savunanlar Bizce AĞIR CEZA Mahkemelerinde yargılanmalıdır.) Mental aritmetik otizmi tetikler. Yorum gücüne, hayal gücüne, mantık zincirine, kavrama yeteneğine zarar verir. Zekanın gelişimini engeller. En iyi mental aritmetikçiler otistiklerdir.

* Okulumuzda matematik mantığının geliştirilmesi için bu konunun uzmanı branş öğretmenleri tarafından daha önce denenmiş çok özel bir program uygulanacaktır. Öğrencilerimizde kavrama, yorum yapma, mantık yürütme, eleştirme, sorun çözme, pes etmeme, hayal gücünü geliştirme yeteneklerinin çok kısa bir sürede nasıl geliştiği anne ve babalar tarafından görülecektir. (Pi okulları, Pi dersaneleri, Pi yayınlarının kurucusu olan ve bu konuda eğitim almış olan 30 yıllık matematik öğretmeni Aziz Erdoğan tarafından bizzat bu proje yönetilecek ve uygulanacaktır.)

Dil Eğitimi
Dil öğrenimine, ara vermeden devam ediyor, İngilizce ve Rusçayı anlama, konuşma ve yazma temelinde genişletilmiş programlarımız ile üst seviyede öğretiyoruz.

 

Dil eğitimimizi, çocuklarımızın hayatı boyunca ihtiyaç duyacakları bilinciyle güçlü bir altyapı üzerine kurulabilmesine yönelik, eğlenerek öğrenme önceliğiyle sonraki kademelere aktarabilecekleri temel kavramları anlama ve konuşma çerçevesinde veriyor, onları İngilizce ve Rusça ile tanıştırıyoruz.

 • Çocuğumuzun İngilizce konuşulan bir dünyada sosyal ilişkilerinde ve akademik alanda kesinlikle profesyonel akıcı bir İngilizceye ihtiyacı olacaktır.

 • Okulumuzda  görsel ve fiziksel materyaller yardımı ile sürüklüyeci bir dil öğrenme ortamı sağlanacaktır.

 • Amacımız, konuşulabilir bir dil eğitimi sağlamaktır.-TÜRKİYE’DE İLK DEFA- sanal sınıflar oluşturacaktır.Hafta içi akşamları ve hafta sonu SKYPE üzerinden dil eğitimi organize edilecektir.Sanal sınıflar, Skype üzerinden ana dili İngilizce veya Rusça olan sonuç odaklı öğretmenler tarafından okul saatleri dışında yapılacaktır.Sanal sınıfta en fazla 4 çocuk olacaktır.Bu görüşmeler yurt dışı veya yurt içi ile sanal sınıflarda olacaktır.Hedefimiz çocuklarımızın en az 30 dk İngillizce ve Rusça konuşmalarıdır.Sanal sınıflar yüz yüze eğitim veren sınıfları örnek alır ve çocuklarınızın iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.

 • Sınıflarımızda, İngilizce ve Rusça alt yazılı video dersleri, günlük İngilizce ve Rusça sunumlar, röportajlar, dinleme ve konuşma uygulamaları yapıp akıcı ve ritmik konuşmayı hedefliyoruz.

 • Okulumuzda bazı branş derslerimiz bir süre sonra İngilizce olarak uygulanacaktır.Örneğin beden eğitimi,görsel sanatlar gibi.

      RUSÇA

 • Türkiye’de yapılan araştırmalar göstermiştir ki İngilizceden sonra en geçerli dil Rusçadır. Rusya, aynı coğrafyada bulunmamızdan dolayı turizm,inşaat ve ticarette ikinci sıradadır. Bu nedenle Rusça, Türkiye’de çok geçerli bir dildir.

 • Rusça geleceğin meslek,ticari ve teknoloji dillerinden biridir.

Bilim
Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarımızda, merak ve hayal güçlerinin birleştirilmesi ile bilimsel gerçekliğe dayalı beceri ve güven duygularını geliştirecek niteliklerde öğrenme temelinde deneyler yapıyoruz.

LABORATUVAR DERSLERİMİZ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Dünyada modern eğitim sisteminin vazgeçilmez temeli olan DİSİPLİNLER ARASI GEÇİŞ modelini laboratuarlarımızda Türkiye”de ilk defa biz uyguluyoruz.

 • Çocuklarımızda var olan merak duygularını geliştirerek onların dünyayı keşfetmesinin önünü açıyoruz

 • Çocuklarımızın zihinsel gelişimini kolaylaştırmak için laboratuvarlarımızda bilimsel bir ortam sağlayarak yaratıcılık ruhunu geliştiriyoruz.

 • Çocuklarımızın entellektüel, sosyal ve algısal gelişimine destek oluyoruz.

 • Çocuklarımızın yaşam becerilerini elde etme konusundaki soyut kavramları kendileriyle birlikte somutlaştırıyoruz.

 •  Bugün dünyada en ölçücü sınav olarak kabul edilen PİSA sınavlarında 72 ülke arasında ülkemiz 52. sıradadır (trinidat-tobacco ile aynı sırada). Bize göre bunun nedeni laboratuvarsız ve ezbere dayalı eğitim sistemidir.

FİZİK laboratuvarı   -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Bünyesinde çocuklarımızın hayal güçleri ile bilimsel temellerde beceri ve öğrenmeye dayalı yapacakları deneyler ile bilime ilgilerini arttırmayı hedefliyoruz.

 • Fizik doğanın yasalarının işleyiş sınırlamalarını inceleyen bir bilim dalıdır.

 • Fizik yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardımcı olan, en çok saygı duyulan ve en eski akademik disiplindir.

 • Fizik biyolojiden kimyaya, tıptan mimariye akustikten ısıtmaya kadar yaşamımızın her alanında yer alır.

 • Fizik maddedin incelenmesini, uzay zaman yolu ile hareketini, atom altı parçacıklardan, kozmik bilgi ve simule gerçeklikten madde – antimadde den kuantuma, karanlık madde ve enerjiden termo dinamiğe, fizyon – fisyon dan karadelik ve genişleyen evrene kadar çevremizdeki herşeyin işlevini tanımlar.

Laboratuvarımızdaki deneylerimizde

 • Çocuklarımızın keşfetme ve merak duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğer bu duygular gelişmezse ne yazık ki çocuklarımız ergenlik yaşına geldiği zaman bu duygular kaybolur.

 • Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye, yeteneklerine olan inancımızdır. Bunun içini doldurmak ise merak, keşfetme, analitik düşünme ve sorgulama gibi özelliklere çocuklarımızın sahip olmasıdır. O zaman hayat yolculuğu onları nereye götürürse götürsün, çocuklarımız başarılı olurlar.

 • Çocuğumuzun görerek ve uygulayarak yaptığı deneyler onlarda kalıcı olur ve zamanı geldiğinde ortaya çıkar.

 • Çocuklarımız sorgularlar, “neden – niçin” sorusunu sorarlar, gerçek yaşamda yaşadıkları ama fark edemedikleri fiziksel olayları mantıksal ya da sezgisel olarak fark ederler. Sayın velilerimiz, çocuklarımız sizi de sorgulayacaktır bundan emin olun.

 • Yapılacak deneylerle çocuklarımızın hayal güçlerini tetikleyip mantık zincirini geliştiriyoruz. Çocuklarımızda ki stresi azaltmak için deneylerimizi temel, basit, etkileyici ve eğlendirici hale getiriyoruz.

KİMYA laboratuvarı  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Maddenin bileşenlerini, yapısını, özelliklerini , reaksiyonlarını atomik ve moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır.

 • Koku alma, tat hissi gibi çocuklarınızın yaşadığı duygular bile kimyasal süreçlerle ortaya çıkar.

 • Kimya günümüzde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü yaşam biçimimiz bizi endüstrinin ve teknolojinin sağladığı ürün ve hizmet tüketicileri haline getirmiştir.

 • Çocuğumuzun uyandığından itibaren yaptığı tüm faaliyetler kimya ile ilgilidir. Giysisinin yapıldığı malzemeden, diş fırçası ve macununa, kullandığı sabundan, aldığı nefesin gün içindeki içeriği ve uyuduğundaki beyin faaliyetlerine kadar her şey kimya ile ilgilidir.

 • Çocuklarımız, çevrenin ve reklamların etkisi altında anne babanın tavır koyamaması nedeni ile birçok kimyasal tehdite maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda çocuklarımızın vücut direnci azalmakta ve obeziteden birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

 • Örneğin; Çiğnediği sakızdaki temel maddeler

 • 1.Serbitol: Tatlandırıcı madde   kansorejen madde

 • 2.Aspartan  kansorojen madde

 • 3.Mannitol  Her yaşta öldürücü derecede  kalp krizine neden olan madde. Çocuklarda nadiren olan kalp krizlerinin temel nedeni

 • 4.Meseye ⇒ çocuklarda nörolojik hastalıklara neden olan madde

 • Bir zamanlar, araba lastiği üreten bir firmanın tesadüfen bulduğu bir madde sonucunda tatlandırıcılarla günümüzdeki sakız icat edilmiştir. Çocuklarımızın bu alışkanlıkları kazanması mutlaka engellenmelidir.

 • Bunun için çocuklarımıza nasihat vermekten ziyade laboratuvarlarımızda görsel olarak yaptıkları deney ve çalışmalarla çocuklarımızın küçük yaşta bilinçlenmesini sağlamak temel hedeflerimizden biridir. Örneğin, bir dişin, gazlı içeceklerin içine atılıp belli bir süre bekletildiğinde o dişin eridiğini çocuğumuz gözlemlediği zaman zararlarının farkına varacaktır.

Chemistry lab and school class, science, education scene with miniature people, students. Isometric, vector concept design

BİYOLOJİ laboratuvar  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Biyoloji “yaşam bilimidir” .

 • Matematikle entegre olmuş biyoloji ve genetik bilimi sanal

 •  laboratuvarlarının olduğu bu çağda çocuklarımız mikroskobu

 •  tanımadan okulu bitirmektedir.

 •  

Biyoloji laboratuvarımızda,

 • Çocuklarımız kendilerini tanır, vücutlarını keşfeder.

 • Gözle görülmeyen canlılar dünyasını keşfederler.

 • Çocuklarımız, doğadaki tek canlıların insanlar olmadığını, etraflarındaki bitkilerin ve hayvanların varlığını fark eder.

 • Çocuklarımız kendi vücutlarını tanır ve sağlığını koruması konusunda bilinç kazanır.

 • Çocuklarımızın neden – sonuç ilişkisini kavraması ve  anlaması için  doğa ile iç içe yapılan eğlenceli ve öğretici deneylerimizle, çocuklarımız yoğurt yapımından, sabun üretimine kadar birçok şeyi  bizzat kendileri görüp dokunup  günlük hayatlarıyla ilişkilendirirler.

 • Çocuklarımıza okulumuzun organik bahçesinde kendilerine ait alanlarda organik tarım yapma fırsatını sunuyoruz.

 • Her çocuğumuza ait mikroskoplarımızla onlara gözle görülmeyen canlıları keşfetme fırsatı tanıyoruz.

YAZILIM MATEMATİĞİ  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Yazılım Matematiği programlarımızla, çocuklarımızın matematiğin temelini anlama, analiz etme ve hayal güçleri ile analitik düşünme güçlerinin arttırılmasını hedefliyoruz.

 • Yazılım için gerekli olan en basit matematik alt yapısını çeşitli araçlar ve etkinliklerle çocuklarımıza öğretiyoruz. Örneğin, koordinat sistemi, matris, denklem sistemleri, basit fonksiyonlar, fraktal,tam sayılar gibi.

 • Çocuklarımıza kodlama dillerini, algoritmik oyun ve etkinliklerle öğretiyoruz.

 YAZILIM 

 • Yazılım ve bilgisayar laboratuvarımızda her öğrencimize bir bilgisayar düşecek şekilde yazılım mühendisi ve öğretmenlerimizin denetiminde interaktif bir eğitim veriyoruz.

 • Yazılım dersimizde öğrencilerimize, yazılım altyapı algoritmaları C  ve C++ giriş eğitimleri verilecektir.

 • Çocuklarımıza verilecek program şifreleri ile okulda öğrendikleri bilgileri, ev ortamında  geliştirmelerine imkan sağlıyoruz.

BESLENME

 • Yaşamımızda tükettiğimiz bir çok gıda doğal olmayıp, bünyelerinde hormon, antibiyotik, tarım ilacı, katkı maddeleri, kimyasal gübre, boya, parlatıcı, böcek ilacı ve daha bir çok zararlı maddeler içermektedir.

 • Bilindiği gibi bağışıklık sisteminin ve beyin gelişiminin en çok gerçekleştiği yaş 0 – 11 yaştır. Konvansiyonel gıdalar ile beslenen çocuklarda bağışıklık sisteminin ve beyin gelişiminin çok fazla olumsuz olarak etkilendiği bilinmektedir. Normal nörolojik gelişimin engellemesine yol açtığı düşünülmektedir. 0 – 11 yaş arasında yani büyümenin ve yağ hücrelerinin yapılanmasının en fazla olduğu dönemde çocuğun vücuduna sürekli organik olmayan maddeler girmesi halinde, antibiyotiğe dirençli bakteriler üremekte ve vücut direncine kalıcı zararlar vermekte, bunun sonucunda ileri yaşlarda kanser, kronik yorgunluk sendromu gibi hastalıklara sebep olmaktadır.

  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 Organik kahvaltı:  Çocuklarımız için organik beslenmenin önemi tartışılmaz. Gıdalarla ilgili en büyük tehlikelerden birisi, hazır gıdaların içerdiği zararlı katkı maddeleridir. Günümüzdeki gıdaların neredeyse tamamı hormonlu, GDO lu, tarım ilacı ve birtakım sentetik işlemlerden geçmiş olduğundan çocuklarımızın  sağlığına büyük tehdit oluşturduğu bilinmektedir.

 • 0 – 11 yaş arası organik olmayan gıda tüketiminin son yıllarda artan kanser, kronik akciğer hastalıkları, beyin tümörleri, hiperaktivite, otizm, egzama, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği, damar hastalıkları, safra taşları, erken ergenlik, alerji, kaşıntı gibi hastalıkların temel nedeni olduğu ortaya çıkmıştır.

 • Mat Pi Koleji’nde kesinlikle sertifikalı ve üst kalitede besinler kullanılmaktadır. Bu nedenle yemekler olması gereken lezzette ve olması gereken kokudadır. Velilerimiz istediğinde kullanılan  ürünlerin sertifikalarını isteyebilir, istediği an mutfağımızda inceleme yapabilirler.

 • Organik besinler vücut direncini ve yaşam kalitesini arttırır.

 • Organik besinler daha sağlıklı, daha besleyicidir.

 • Mat Pi Kolejinde sabah kahvaltısı organiktir. Kahvaltı ürünleri titizlikle ve mümkün olduğunca araştırılarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden temin edilecektir.

Yaşam Dersleri

 •  İleriki yaşlarda anne ve babaların en büyük sorunlarından biri de çocuklarının yaşamdaki gerçeklerden uzak olmaları gerçeğidir. Kaldı ki çocukların ergenlik çağındaki sorunlarının büyük kısmının 0 – 11 yaştaki yapılan yanlışların neden olduğu artık bilinmektedir.

 • İlkokulumuz da çocuklarımızı bu yaşlarda oyunlarla, etkinliklerle yaşama hazırlar. Kendi diktiği çiçeği koklayan, AVM’ de kaybolduğu zaman ne yapması gerektiği bilen, hakkını savunan “ben böyle düşünmüyorum” diyebilen, her istediğinin olmayacağını bilen, mücadeleci ve yılmayan çocuklar yetiştirmektir.

 • Her çocuk ayrı özelliklere sahip bir birey olduğundan bu etkinlikler ve çalışmalarda anne baba desteği alınacak, gerekirse birlikte hareket edilecektir.

 • KİŞİSEL GÜVENLİK -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • GÜNLÜK YAŞAMDAKİ SORUNLARI ÇÖZME BECERİSİ EĞİTİMİ  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • YAŞAMLA MÜCADELE EĞİTİMİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • GÜNLÜK YAŞAMDA KAZANMANIN YOLLARI -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • GERÇEK YAŞAM UYGULAMALARI/DENEYİMLERİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • ELEŞTİRİ – ÖZELEŞTİRİ  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • EBEVEYN KATILIMLI OKUL FALİYETLERİ

 • ANNE – BABA OKULU

 • VELİ KONSEYİ

 • DİKSİYON EĞİTİMİ

 • ÇOCUK CAPOEİRASI -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • HAFTASONLARI ANNE BABALAR İÇİN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE VE RUSÇA KURSLARI -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİ

 • ÇOCUK GÜVENLİK MERKEZİ

 • KUKLA GÜNLERİ

 • TARIM BAHÇESİ 

 • ANNE BABA SEMİNERLERİ

 • ZEKA GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

 • TO BARGAİN -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME 

 • VELİ- PSİKOLOG VE PEDAGOG TOPLANTILARI

 • PROJE TABANLI ÖĞRENME

 • ANNE BABALARA ÖZEL SABIR EĞİTİMİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • HİJYEN EĞİTİMİ

 • TOPLULUK KARŞISINDA KONUŞMA EĞİTİMİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • DUYGU DENETİMİ VE KİŞİSEL KONTROL EĞİTİMİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • İLKYARDIM EĞİTİMİ

 • SANAT EĞİTİMİ

 • ENTELLEKTÜEL ÇOCUK GELİŞİMİ -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

Araştırma Merkezi

 •  Günümüzde çocuklarımızın yorum, mantık yürütme ve araştırma özelliklerinde sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bunun da eğitim sistemimizdeki bazı yanlış kararlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilindiği gibi 0 – 11 yaştaki çocuklar her şeyi sorar sorgular. “Neden” sorusu en çok bu yaşlarda duyulur ve yanlış eğitim sisteminden dolayı bir çok çocuğumuzun bu özellikleri ileriki yaşlarda kaybolur.

 • Okulumuzun hedeflerinden bir tanesi de araştıran, neden-sonuç ilişkisini kavrayan, sorgulayan, bilimsel şüpheci çocuklar yetiştirmektir. Kullandığı aletlerin çok basitte olsa çalışma sistemini bilen, ağaç aşısı yapan, kendi ektiği bitkinin gelişimini inceleyen, evindeki kalorifer sisteminin nasıl çalıştığını bilen kısacası araştıran bir çocuk yetiştirilecektir.

Değer İnşaası

 • Temel amacımız çocuklarımızın yaşamda karşılaşabilecek durumlara uygun koşullarla karşı karşıya getirerek, onlara günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu yöntemle değer yargıları olan insana ve doğaya uyum gösteren, duyarlı, sevgi dolu, sorumluluk bilincinin var olduğu, özgüvenli, bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eski Sokak Oyunları

 •  Günümüzde çocuklarımızın sosyal yanının gelişememesinin en büyük nedenlerinden birisi teknoloji ve iletişim için kullanılan sanal ortamlardır. Daha sosyal, insanlarla bir arada yaşamayı bilen, insan ilişkileri gelişmiş bireyler yetiştirebilmek için sokak ve grup oyunları son derece önemlidir.

 • Toplulukla birlikte hareket etmeyi, saygının yanında rekabet duygusunu güçlendiren bu oyunları okulumuz olarak çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ve şu anda unutulmaya yüz tutmuş eski sokak oyunları ile çok eğleneceklerini düşünmekteyiz. Bu nedenle oyun zamanlarında eskiden oynadığımız sokak oyunlarını belirli bir programla, güvenli bir ortam içerisinde çocuklarımızla birlikte oynayacağız. Öğrenmenin temellerinden biri de yaparak yaşayarak öğrenmedir. Çocuklarımıza öğrenme ortamı olarak hayatı sunuyoruz. Doğayla ve gerçek hayatla iç içe, her bir çocuğumuzun uygulayarak, hissederek, dokunarak, kısacası yaşayarak ve yaparak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklar okullarda yaşayarak yaşamayı öğrenmelidirler. Yani başka bir deyişle; eğitim sadece gelecek yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisidir. Okul o günkü hayatı aynen yansıtmalıdır.

Görme Ve Bilme

 •  Öğrenmenin temellerinden biri de yaparak yaşayarak öğrenmedir

 • Çocuklarımıza öğrenme ortamı olarak hayatı sunuyoruz. Doğayla ve gerçek hayatla iç içe, her bir çocuğumuzun uygulayarak, hissederek, dokunarak, kısacası yaşayarak ve yaparak öğrenmelerini amaçlıyoruz.

 •  Çocuklar okullarda yaşayarak yaşamayı öğrenmelidirler. Yani  başka bir deyişle; eğitim sadece gelecek yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisidir. Okul o günkü hayatı aynen yansıtmalıdır.

OYUN TEORİSİ  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

Uygulamalı matematiğin birçok alt dalından biridir. Fizik, İstatistik, sosyal bilimler, ekonomi, psikoloji, biyoloji, mühendislik,                  politika, bilgisayar, yazılım, yapay zeka vs… ve İNSAN İLİŞKİLERİNDE bu teori çok ciddi bir şekilde uygulanır.

 • Oyun teorisi; bireyin başarısının diğer birey ya da olayların gelişimine göre matematiksel ve stratejik olarak seçimler yapmasıdır.

 • Oyun teorisi sosyal yaşamda denge durumunu sağlamaktır.

 

 

 

 

 • Oyun teorisi matematik olasılık kuramının uygulama alanlarından birisidir.

 • Oyun teorisi yaşamdaki sosyal durumları kavramak için uygulanan teorik bir çerçevedir.

 • Oyun teorisindeki uygulamanın birçok türleri olmasına rağmeni, Mat Pi okullarında uygulayacağımız simetrik / asimetrik ve eş zamanlı / sıralı kavramlardır.

 • Oyun teorisinin amacı karar verme yetisini geliştirmektir. Yani karar verme bilimidir. Her karar kombinasyonlarına karşılık gelen ödül ve kayıtlardır.

 • Çocuklar küçük yaşta oyun kurarken zaten bu teoriyi sezgisel olarak uygular. Bizim amacımız bunu sistematik olarak uygulatmaktır.

Bu kuramın en çok bilinen örneklerinden biri “MAHKUM İKİLEMİ” dir

KRİPTOLOJİ    -TÜRKİYE’DE İLK DEFA

 • Bugün teknolojideki akla gelen herşey şifrelenmek zorundadır. Asansörden arabaya, uçaktan

 • gemiye, bilgisayardan cep telefonuna, veri güvenliğinden bankalara, bitcoeinden yapay zekaya, dijital imzalardan e-ticarete, uydulardan klimalara  kadar akla gelen- gelmeyen  her bilgi şifrelenir. Bilgisayarlarımızda ki maillerimizden, internette okuduğumuz gazete haberlerine kadar şifreleme kullanılır. Kriptoloji hayatın her alanında arka planda varlığını sürdürmektedir. Kısacası teknolojinin her alanında olma zorunluluğu vardır.

 • Kriptoloji verileri belirli bir biçimde depolamak ve iletmek için bir yöntemdir.

 • Kriptografi matematik kavramlarından türetilen güvenli bilgi, iletişim tekniklerini ve mesajlarını deşifre etmeyi engellemek için oluşturulan matematiksel algoritmalardır.

 • Son zamanlarda kriptografi, matematikçilerin savaş alanına dönüşmüştür.

 • Önemli bilgileri güvenli bir şekilde saklama ve aktarma, devletlerden iş dünyasına kadar başarının temel anahtarıdır.

 • Kriptoloji şifreleme bilimidir. Kriptologlar ve kripto-analistler bugün dünyada en ihtiyaç duyulan ve en prestijli mesleklerden biridir.

 • Gerçekte önemli olan yazılım değil şifrelemelerdir. Şifre çözülürse yazılımın anlamı kalmaz.

 • En karışık şifreleme algoritmaları da aslında basit matematik temellere dayanır. Örneğin: RSA, çok büyük asal sayıların çarpanlara ayırma zorluğuna ve  çarpma işleminin modüler uygulanmasına, ECC ( eliptik eğri  y2=x3+ax+b denkleminin özelliklerine ) dayanır. Yüksek basamakta bu asal sayıları bulmak için yaklaşık yılda  bir trilyon dolar harcanır.

 • Günümüzde dünya çapında en az rastlanan mesleklerden biridir.

 • Okulumuzda kriptolojinin temel özellikleri öğretilecektir.

 • Türkiye de bilinen az sayıdaki profesyonel kriptolog ve kripto analistler tarafından öğrencilerimize eğitim verilecektir.

HACK DERSLERİ GELİŞİM PROGRAMI – BEYAZ ŞAPKALI HACKER CEH ( CERTİFİED ETHİCAL HACKER)

                  -TÜRKİYE’DE İLK DEFA-

 • Beyaz şapkalı hacker, donanım, yazılım veya ağlardaki güvenlik açıklarını belirlemek için teknik becerilerini kullanan bir kişidir. Ancak, siyah şapka bilgisayar korsanlarının aksine, beyaz şapkalı  hackerlar  hukukun üstünlüğüne saygı gösterirler.

 • Beyaz şapkalı hackerlar, yasal olarak izin verildiğinde sadece güvenlik açıkları tespit eder ya da açıkları bulurlar. Beyaz şapkalar, açık kaynaklı yazılımın yanı sıra sahip oldukları yazılım veya sistemlerle ilgili araştırma yapabilirler.

 • Siyah veya gri şapkalı hackerların aksine, beyaz şapkalar buldukları tüm güvenlik açıklarını tespit eder, hataları düzeltmekten sorumlu olan şirkete veya ilgili birime bildirir. Böylece sorunlar kötü niyetli hackerlar tarafından fark edilmeden önce düzeltilebilir.

 • Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak sanal ortamda güvenlik tehlikesi de baş göstermektedir. Bilinçsiz kullanılan teknoloji  korunmasız olarak bir çok maduriyet yaşatmaktadır. Ülke genelinde herkes, her yerde teknolojiyle buluşmuş durumda. Mat Pi Kurumları olarak, bizim yapmamız gereken öğrencilerin bunu bilinçli, bilgili ve güvenli kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize bu tehlikeli ortamda kendini savunmasını hatta gerekli durumda teknolojik saldırı yapmasını öğretmek zorundayız.

 • Beyaz şapkalı hacker saldırganların kullandığı saldırı teknik ve yöntemlerini bilmekle kalmayıp bu saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini, saldırılardan nasıl korunabileceğini, bir saldırı sırasında neler yapılması gerektiğini ve gerektiğinde ÇOK DAHA ETKİN SALDIRACAĞINI bilmek zorundadır.

 • Dünyada bir çok devlet kendi bünyesinde bu eğitimleri desteklemektedir. Türkiye ‘ de  bu devletlerden biridir.

 • Beyaz Şapkalı  Hacker, hedef sistemlerdeki zayıf ve zayıf yönleri nasıl araştıracağını anlayan ve bilen ve kötü niyetli bir korsanla aynı bilgi ve araçları kullanan, ancak hedef sistemin güvenliğini değerlendirmek için yasal ve meşru bir şekilde çalışan yetenekli bir profesyoneldir.

 • Öğrencilerimize her seferinde başarılı olmanın yollarını öğreteceğiz! Keşfetmek, Erişim Kazanma, Sınıflandırma, Erişim Bakımı ve izlerinizi gizlemek gibi teknikleri öğrencimize kazandırmayı hedefliyoruz.

 • Mat Pi Kolejinde, beyaz şapkalı hacker gelişim programında işlenecek olan konular şunlardır;

 •  hacklemeye giriş

 • sistemin temelleri

 • şifreleme

 • tarama

 • sıralama

 • foot printing

 • şifre hackleme

 • zararlı yazılım

 • sosyal mühendislik 

 • servis dışı bırakma

 • dinleyici oturum ele geçirme

 • web sunucuları

 • WİFİ ve Bluetooth hackleme

 • mobil cihaz güvenliği

 • evasion 

 • bulut teknolojileri ve güvenliği

MÜNAZARA

 • Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir.

 •  
 • Sosyal-duygusal gelişim alanı çocukların kendilerini ifade edebilmelerini, çevreleri ile etkileşimlerinin sağlıklı bir şekilde olmasını ve başkalarının duygularını anlayabilmelerini ifade eder. Özellikle 6 yaş grubundaki çocuklar, daha küçük yaştaki çocuklara göre bağımsız davranma konusunda kendine güvenleri ve yeterlikleri çok daha ileri düzeydedir. Kendi kendilerine birçok şeyi yapmaları konusunda güvenilirdirler. Çocuklar özgüven, sosyal beceriler ve sosyal roller edinme konularında okul öncesi dönemde büyük gelişim kaydederler (Stassen-Berger, 1988).  Benzer biçimde okul öncesi dönemdeki çocuklarda özgüvenin yüksek olduğunu ve bu dönemde birçok beceri kazandırılması gereken çocuklar için bunun bir avantaj olduğunu bilinmektedir.

 • Münazaralar belirli bir konuda iki grup arasında yapılacaktır.

 • İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma için en az 1 hafta süre verilmelidir.

 • Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz. Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır.

 • Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir.

 • Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

 • Münazaranın temel yararları

 • Motor gelişim, çocukların fiziksel yönden gelişimlerini ve kas becerilerinin ilerlemesini hedef alır. Aynı zamanda motor gelişim, fiziki büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine parelel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasını da ifade eder.

 • Özbakım becerileri ise çocukların otokontrollerinin sağlanması ile ilgili gelişimlerini ele alır. Tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme becerileri en temel özbakım becerileridir. Cinsel farklılıkların farkına varma, gizliliğe saygı ve kadın-erkek arasındaki sosyal ilişkiler ileri düzeyde özbakım becerileridir.

 • Okul öncesi dönemindeki çocukların, Mat Pi Okulunda  yer alan etkinlikler yoluyla bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve motor gelişimleri ile özbakım becerileri desteklenmektedir. Bilişsel gelişim alanı, çocukların düşünme, anlama ve öğrenme alanlarındaki gelişimini ifade etmektedir. Bireylerin çevrelerindeki dünyayı anlamaları ve öğrenmelerini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki ilerlemeleri bilişsel gelişimin göstergesidir Bilişsel gelişimde dil önemli bir anahtardır. İnsanlar dili kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Dil sayesinde sorunlarını tartışırlar ve çözüm bulurlar. Dilin işlevleri bilişsel gelişimin bir parçası olarak görülmektedir.